Climatechniek Climatechniek
06 302 143 56

De gebruiker van de informatie is zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Climatechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.